Petitie voor verbod gezichtsherkenning in Brusselse openbare ruimten

De Liga voor Mensenrechten en la Ligue des droits humains starten met een coalitie van organisaties een petitie “Protect my face” bij het Brussels Parlement om een verbod te vragen op het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in de openbare ruimte in Brussel. De organisaties vrezen dat de legalisering en het gebruik van deze technologie de fundamentele rechten en vrijheden zal belemmeren, in het bijzonder die van minderheden.